Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Фінансовий аналіз онлайн (без смс та регістрації)


Однією з істотних проблем, у здійсненні діагностики стану підприємства є плутанина в найменуваннях різних показників, так у навчальній літературі можна зустріти досить часто однакові за назвою, але різні за змістом і сутності коефіцієнти, і навпаки.

Правильний фінансово-економічний аналіз дозволяє отримати найбільш повну інформацію про стан підприємства, його прибутковості або збитковості, стійкості, ліквідності та інших не менш важливих характеристиках. Для полегшення даних розрахунків і був створений даний проект.

На нашому сайті представлена ​​покрокова інструкція з розрахунку наступних показників фінансового стану підприємства:

  Показники ліквідності:
  - Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття);
  - Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності);
  - Коефіцієнт абсолютної ліквідності;
  - Чистий оборотний капітал;

  Показники фінансової стійкості:
  - Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів;
  - Коефіцієнт автономії (платоспроможності);
  - Коефіцієнт маневреності власних коштів;
  - Коефіцієнт ефективності використання власних коштів;
  - Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна;

  Показники ділової активності підприємства:
  - Коефіцієнт оборотності активів;
  - Коефіцієнт оборотності оборотних коштів;
  - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;
  - Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
  - Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів;
  - Коефіцієнт оборотності основних засобів;
  - Коефіцієнт оборотності власного капіталу;

  Показники рентабельності підприємства:
  - Коефіцієнт рентабельності активів;
  - Коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
  - Коефіцієнт рентабельності діяльності;

  Коефіцієнт банкрутства