Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Як правильно скласти техніко-економічне обгрунтування і бізнес план

Існує плутанина між розумінням ТЕО (техніко-економічне обгрунтування) та бізнес-планом, так як, в принципі, вони мало в чому відрізняються.

Техніко-економічне обгрунтування по суті — це аналіз доцільності бізнесу, тобто розрахунок різних фінансових показників пов'язаних з необхідними витратами і планованими доходами.

Бізнес-план у спрощеному вигляді являє собою опис мети і шляхів її досягнення, одним з пунктів якого також є розрахунок прибутковості проекту, тому скоріше можна сказати, що ТЕО входить в БП, ніж те, що це абсолютно різні речі.

Після вибору напрямків, в яких хочеться заробляти, наступним кроком необхідно визначити послідовність дій, які потрібно зробити для досягнення мети, тобто скласти бізнес-план.

Чим докладніше він буде складений, тим буде легше його реалізувати. Це як будівництво будинку, коли у Вас є докладне креслення та кошторис: з чого будуть стіни де будуть вікна і так далі, тим швидше буде етап будівництва, буде зрозуміла його приблизна вартість і зрештою буде зрозуміло чи хочете Ви саме такий будинок або де що інше.

Необхідно все здійснювати по етапах і вибирати ідею в самому кінці. Деякі джерела бізнес літератури спрямовані на масового читача пропонують вибирати ідеї перед бізнес плануванням грунтуючись на рентабельності проекту. Насправді краще оцінити всі варіанти, які у Вас є і для всіх скласти бізнес-план. Хоч це займе більше сил, але дасть свої результати. Найчастіше, дуже часто виходить, що при початковому розгляді ідея нічим не примітна може принести набагато більше вигоди.
Наприклад:

— Хоч на перший погляд вона виявилася не дуже вигідною, порівняно з іншими, зате Ви змогли створити автономну одиницю, яка не вимагає витрат Вашого часу і приносить Вам дохід на відміну від ідеї яка прибутковіше, але змушує постійно приділяти їй увагу, і витрачати час.

— В кінцевому підсумку вона може просто приносити більше задоволення при роботі, коли буде зрозумілий сам процес, місце роботи та інші умови.

По цьому, найбільш відповідним буде створення бізнес-планів по всім передбачуваним ідеям.

У бізнес-план може входити будь-які пункти, які Ви вважаєте важливими. Кількість пунктів плану залежить від завдань, які Вам потрібно вирішити.

Основні завдання кожного підприємства, в основному, зводяться до вирішення наступних питань:
— Напрямки діяльності фірми;
— Цільові ринки і конкуренція на них;
— Цілі, стратегія і тактика їх досягнення;
— Структура організації і персонал;
— Оцінка фінансової доцільності створення підприємства;
— Найбільш вигідні маркетингові заходи для просування продукту;
— Ризики досягнення поставлених цілей; передбачити труднощі, які можуть перешкодити досягненню поставлених цілей на практиці.

У зв'язку з цим існує найбільш повна структура бізнес-плану:

1) Титульний лист — повинен містити найменування фірми або підприємця, контактні дані, суть проекту і передбачувана загальна вартість проекту.

2) Резюме — цей пункт плану, як правило, заповнюється в самому кінці, оскільки грає роль висновку. У ньому міститься суть основного вмісту всіх інших розділів, наприклад наводяться основні показники по прибутку і витрат з пункту «Фінансовий план», а в самому пункті розкривається обгрунтування чому саме такі цифри і т.п., і так по кожному наступному пункту.

3) Аналіз ринку — в даному пункті необхідно описати дослідження в галузі:
— Обсяг ринку;
— Темпи зростання за кілька минулих років;
— Очікувані темпи розвитку галузі;
— Описи потенційних конкурентів;
— Потенційні споживачі;
— Який сегмент планується захопити і чому Вам це вдасться;

4) Опис проекту — необхідно описати саму продукцію, її найменування, чим вона відрізняється від продукції конкурентів, стадія розробки товару, якісні характеристики товару і таке інше.

5) Виробничий план — тут необхідно описати весь виробничий цикл починаючи від закупівлі сировини (вказати постачальників і описати чому саме вони) до надходження продукту в продаж, врахувати все обладнання яке Вам знадобитися, описати максимальні і середньомісячні потужності за обсягом виробництва тощо.

6) Маркетинговий план — включає в себе опис процесу просування товару на ринку з використанням різних засобів реклами, визначення яка реклама краще вплине на продажі і чому, опис рекламної компанії (чому саме ця, а не інша), переваги і недоліки, плановане збільшення обсягу продажів і зіставлення з вартістю реклами.

7) Організаційний план — план, в якому розкриваються питання пов'язані з формою власності, вказати засновників, їх пайова участь, усі питання що стосуються реєстрації підприємства і питань пов'язаних безпосередньо з запланованою діяльністю підприємства (торгові патенти і т.п.), структура підприємства, і необхідна кількість співробітників (обгрунтувати).

8) Оцінка ризику — в даному пункті треба вказати всі можливі ризики як зовнішні (ризики на які підприємець вплинути не може, але які впливають на успішність проекту: політика, зміна економічної ситуації в країні тощо) так і внутрішні (вихід з ладу устаткування, проблеми з постачальником сировини і таке інше) вказати всі позитивні і негативні сторони, описати на скільки сильний вплив конкурентів, описати мобільність проекту його гнучкість до змін.

9) Фінансовий план — складається з наступних під пунктів:
— Прогноз майбутнього обсягу реалізації (у грошовому та кількісному вираженні), визначити частку ринку;
— Загальна вартість проекту, необхідність надходження грошових коштів по частинах в розрізі періодів або одним траншем, необхідні витрати;
-Таблиця доходів і витрат (доход від продажу продукції, витрати на виробництво, загальні витрати, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність діяльності підприємства, термін окупності, показники фінансової стійкості, тобто всі основні фінансові показники);
-Графік відображає самоокупність проекту.;

Максимальний період, який повинен описувати бізнес-план, не повинен перевищувати 5 років. Більшою мірою це пов'язано з економічними циклами і з неможливістю спрогнозувати майбутнє підприємства у зв'язку з багатьма нестабільнмим факторами.

Дуже важливо при складанні бізнес-плану ретельно підійти до вивчення кожної задачі і не робити помилок. Так, наприклад, неуважне ставлення до вивчення зовнішніх факторів і аналізу ринку, як правило, є найбільш поширеною помилкою, яка призводить до закриття проекту.