Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Коефіцієнт банкрутства

Для встановлення ймовірності банкрутства необхідно проводити розрахунок коефіцієнту вірогідності банкрутства. Розрахунок даного коефіцієнта застосовують для не акціонерних товариств або акціонерних товариств, які не торгують своїми акціями на біржах.


Коефіцієнт вірогідності банкрутства для підприэмств України


R=8,38*K1+K2+0,054K3+0,63K4


Алгоритм розрахунку показників:

К1 = Обіговий капітал/ Середньорічна вартість активів= Ф1 ряд.260/Ф1 ряд.640;

К2= Нерозподілений прибуток/ Власний капітал= Ф1 ряд. 350/ Ф1 ряд. 380;

К3= Чистий дохід від реалізації/ Середньорічна вартість активів= Ф2 ряд.(10-15)/ Ф1 ряд.640;

К4= Нерозподілений прибуток/ Загальні витрати= Ф1 ряд. 350/ Ф2 ряд.(040+070+080+090+140+160);

Коефіцієнт вірогідності банкрутства для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності 'м'


R=8,38*K1+K2+0,054K3+0,63K4


Алгоритм розрахунку показників:

К1 = Обіговий капітал/ Середньорічна вартість активів= Ф1 ряд. 260/ Ф1 ряд.640;

К2= Нерозподілений прибуток/ Власний капітал= Ф1 ряд. 350/ Ф1 ряд. 380;

К3=Чистий дохід від реалізації/ Середньорічна вартість активів= Ф2 ряд.(10-20)/Ф1 ряд.640;

К4= Нерозподілений прибуток/ Загальні витрати= Ф1 ряд. 350/ Ф2 ряд.(080+090+100);

Коефіцієнт вірогідності банкрутства для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності 'мс'


R=8,38*K1+K2+0,054K3+0,63K4


Алгоритм розрахунку показників:

К1 = Обіговий капітал/ Середньорічна вартість активів= Ф1 ряд. 260/Ф1 ряд.640;

К2= Нерозподілений прибуток/ Власний капітал= Ф1 ряд. 350/ Ф1 ряд. 380;

К3=Чистий дохід від реалізації/ Середньорічна вартість активів= Ф2 ряд.(10-20)/Ф1 ряд.640;

К4= Нерозподілений прибуток/ Загальні витрати= Ф1 ряд. 350/ Ф2 ряд.(080+100);

Коефіцієнт вірогідності банкрутства для підприємтв Росії


R=8,38*K1+K2+0,054K3+0,63K4


Алгоритм розрахунку показників:

К1 = Обіговий капітал/ Середньорічна вартість активів= Ф1 ряд. 290/Ф1 ряд.300;

К2= Нерозподілений прибуток/ Власний капітал= Ф1 ряд. 470/ Ф1 ряд. 490;

К3=Чистий дохід від реалізації/ Середньорічна вартість активів= Ф2 ряд.10/ Ф1 ряд.300;

К4= Нерозподілений прибуток/ Загальні витрати= Ф1 ряд. 470/ Ф2 ряд.(020+030+040+100);

Ймовірність банкрутства відповідно до величини RВеличина RЙмовірність банкрутства,%
Менше 0Максимальна (90-100)
0-0,18Висока (60-80)
0,18-0,32Середня (35-50)
0,32-0,42Низька (15-20)
Більше 0,42Мінімальна (до 10)