Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Ціна. Методи ціноутворення

Встановлення ціни продукції – одне з рішень, яке підприємці приймають найчастіше. Якщо ціна надто висока через великі затрати або процент прибутку, то товари і послуги не знайдуть покупця на ринку. Якщо зміна затрат неможлива, то такі товари і послуги не мають бути включені в довгостроковий план. Якщо ціна нижча, ніж у конкурентів, і водночас покриває усі затрати виробництва і прибуток, то підприємство працює ефективно і має переваги в конкурентній боротьбі.

Ціна в певний, нетривалий період часу може дорівнювати собівартості ( наприклад, для того, щоб впровадити на ринок новий виріб або завоювати більшу частину ринку ). Складові частини ціни подано в табл. 1.9.
Таблиця 1.9.
Огляд складових частин ціни

Огляд складових частин ціни

Для визначення ціни на вироби можна використати такі методи:
— метод включення усіх затрат у ціну виробу;
— метод включення змінних витрат у ціну виробу.
У другому випадку ціну встановлюють із розрахунку змінних затрат і прибутку. Цей метод доцільно використовувати, якщо виробничі потужності недовантажені, а постійні затрати розподіляються на інші вироби. Однак слід урахувати, що продажна ціна виробу має перевищувати змінні затрати, інакше виконання замовлення недоцільне.