Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Базові положення розроблення капітального бюджету

Підприємство для підтримання своїх позицій на ринку має постійно здійснювати різноманітні варіанти інвестицій. Це можуть бути інвестиції у розширення виробничих потужностей для одержання додаткового прибутку. Це також може бути заміна застарілого обладнання для зменшення виробничих затрат.
Інвестиції можуть бути пов’язані з просуванням товарів на ринок, з освоєнням нових ринків тощо.
При тому підприємство розглядає перелік варіантів у процесі стратегічного планування і в контексті вибраних цілей як у межах усього підприємства, так і в межах його підрозділів.
Послідовність визначення, аналізу й вибору можливих інвестицій називається складанням капітального бюджету.

Термін «капітал» тут означає основні активи, що їх застосовують у виробництві, а бюджет – це план, який у деталях розкриває передбачувані витрати та прибутки протягом певного періоду часу. Отже, бюджет капіталу охоплює заплановані інвестиції в основні активи, а капітальне бюджетування – це процес аналізу рішень про включення у бюджет капіталу.

Бюджетування капітальних вкладень має такі етапи:
— визначення потенційних проектів капітальних вкладень;
— калькулювання витрат і доходів, пов’язаних із здійсненням проектів;
— оцінка запропонованих для відбору проектів;
— складання бюджету капітальних вкладень;
— переоцінка проектів, що були прийняті.

Будь-який бюджет капіталу містить такі частини:

Витрати – початкові видатки, потрібні для того, щоб розпочати здійснення проекту. Наприклад, витрати будівлі, устаткування тощо.

Вигоди – очікуване в майбутньому отримування доходів чи економії на витратах у наслідок здійснення програми.

Час – термін використання інвестицій.

Ризик – оцінка невпевненості вкладення капіталу як операцій, що спрямовані в майбутнє.

Альтернативи – аналіз та порівняння можливих варіантів реалізації проектів.

Рішення у справі планування капіталовкладень, як звичайно, пов’язані із затратами й доходами, розглянутими в часі. В деяких випадках отримання доходів розтягується на багато років. Головна проблема, яка стоїть перед керівництвом, відповідальним за прийняття рішень ц сфері капіталовкладень, пов’язана з урахуванням часу і ризиків для досягнення максимального прибутку від реалізації проекту.