Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Вартість грошей і час

Роблячи розрахунки, що засвідчують доцільність інвестування того чи іншого проекту протягом певного періоду часу, необхідно мати на увазі, що з плином часу вартість грошей змінюється.

Основні причини, чому гроші втрачають свою вартість такі:
— інфляція;
— ризик;
— схильність до ліквідності.

Інфляція
Інфляція пов’язана із загальним підвищенням цін у країні. Коли зростають ціни, падає вартість грошей. Інакше кажучи, купівельна спроможність грошей сьогодні більша, ніж буде завтра, бо підвищення цін зменшить їх вартість.

Приклад. Якщо інфляція спричиняє щорічне підвищення цін на 10%, купівельна спроможність грошей щороку падає, тобто сьогоднішні 100 грн. через рік будуть варті 90 грн. І якщо на 100 грн. сьогодні ми можемо, скажімо, купити десять одиниць товару, то через рік – лише дев’ять.

Ризик
Ризик, або невпевненість у майбутньому, також зменшує вартість грошей. Більшість інвесторів, уникаючи ризику, цінує гроші сьогодні більше ніж у майбутньому.
Ризик пов’язаний з непередбаченістю майбутнього економіки, з непевністю фінансового стану конкретного підприємства і майбутньому, непевністю прибутку на вкладені інвестиції.
Невпевненість зростає відповідно до тривалості прогнозованого періоду, так само зростає і ризик, відповідно зменшується сподівана вартість грошей.

Схильність до ліквідності
Ліквідність залежить від спроможності реалізувати активи підприємства, щоб одержати гроші, щоб одержати гроші.
Готівка, державні облігації та інші ходові цінні папери ( активи підприємства, що можуть бути закладені як гарантія сплати боргу ) – усе це підвищує ліквідність.
Такі фіксовані активи, як будівлі і обладнання, не вважають дуже ліквідними.
Інвестори, інвестуючи гроші, сподіваються на майбутні доходи за умови, що ці доходи будуть достатньо високі, щоб виправдати ризик, тобто кредитори чи інвестори, вкладаючи гроші, очікують на високу винагороду за втрату ліквідності.

Приклад. Коли людина кладе гроші в банк, вклади якого застраховані, то погоджується на певний, доволі невисокий процент на вклади (наприклад 5% ). Коли ж вона купує облігації, то вимагає вищої ставки процента, скажімо, 15%.

Майбутня вартість та складний процент
Будь-які інвестиції, або вкладені гроші, мають забезпечити зростання вартості активів із плином часу.
Вкладаючи певну суму грошей, необхідно визначити, як зросте вартість цих грошей у майбутньому, виходячи з того, що норма прибутку нам відома.

Приклад. Припустимо, що інвестор має 100 грн. Ці гроші кладе в банк під 10% річних. Через рік вкладник матиме 110 грн.
Початковий депозит + проценти на депозит
100 + 10 % від 100 = 100+ 10 = 110

Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою
Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою

, де
FV – майбутня вартість;
PV – теперішня вартість майбутнього доходу;
R – річна ставка процента;
n – кількість років.

Приклад. Депозит за два роки:

Депозит за два роки

FV=100*1,1*1,1
FV=121

Теперішня вартість та ставки дисконту
Теперішня вартість служить основою для порівняння прибутковості різних проектів та інвестицій за певний період. Отже, теперішня вартість – це вартість у грошах майбутніх надходжень чи доходів із поправкою на ставки дисконту.

Дисконтна ставка – це процентна ставка, яку застосовують для визначення теперішньої вартості до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов’язані з фактором часу.

Дисконтна ставка формула

, де
PV – теперішня вартість майбутнього доходу;
FV – майбутній дохід;
R – процент або дисконтна ставка;
n – кількість років.

Приклад. Якщо FV= 121, n=2 роки при R = 10%
Дисконтна ставка розрахунок

Методика обчислення теперішньої і майбутньої вартості дуже важлива при плануванні, особливо для оцінювання:
— теперішньої вартості при складанні кошторису капіталовкладень в основні засоби;
— впливу інфляції на діяльність при організації виробництва;
— теперішньої вартості позик, боргових зобов’язань, щорічних відрахувань у фонди для оплати викупної вартості облігації тощо.